Bilder fra Nord Norge

og resten av landet – Fotografier tatt av Thomas LaupstadRovdyrjakt ny inntektskilde? Skummel utvikling

16 September, 2008 (10:28) | Nyheter | By: Thomas

Dagbladet skriver i dag at Rovviltnemnda vurderer å la de rikeste få skyte rovdyr i Troms. Dette er for å gi turistnæringa en ekstra inntekt og kanskje skape mer blest om regionen, noe som i og for seg er positivt for Troms.

Men jeg synes dette er en skummel utvikling hvor jakt beveger seg fra å være matauk til å bli en ren forlystelse. For meg har jakt alltid vært en måte å skaffe mat og utnytte ressursene naturen har å by på. At man av og til må drepe rovdyr er et nødvendig onde for at vi skal kunne drive husdyrhold i disse områdene. Avliving av slike “problemdyr” bør gjøres raskt og effektivt av profesjonelle jegere.

Jeg setter et stort spørsmålstegn om det er etisk riktig å gå til det steget at man lager en business av begå rovdyrdrap. Jeg tror dette vil føre til enda større motstand mot at bønder skal få lov til å ha husdyr i områder hvor det er rovdyr. Rovdyrdebatten trenger ikke flere konflikter. Den er ille nok som den er…

Comments

Comment from sungame
Time: September 16, 2008, 10:56 am

“At man av og til må drepe rovdyr er et nødvendig onde for at vi skal kunne drive husdyrhold i disse områdene. ”

Riktig. Jeg håper da også inderlig at de dyra som skal skytes i Troms, tas ut av nettopp disse årsakene. Noe annet ville virkelig vært uakseptabelt.

Jeg synes norske myndigheter generelt er for slepphendte med fellingstillatelsene, og at alternative tiltak for beskytte husdyra må vurderes mer seriøst enn i dag, dersom vi nå skal fortsette med småfe i utmark på samme måte som i dag. Imidlertid synes jeg ikke det er noe stort problem om jakta kan bli en inntektskilde når disse dyra først må dø.