Bilder fra Nord Norge

og resten av landet – Fotografier tatt av Thomas LaupstadCategory: Sopp

Bilder av sort/svart trompetsopp (Craterellus cornucopioides) – sort gull i skogen

27 September, 2010 (19:53) | Høst, Sopp | By: Thomas

Bilde av rødgul piggsopp (Hydnum rufescens) – god matsopp

1 September, 2010 (20:58) | Høst, Sopp | By: Thomas

Bilde av traktkantarell (Cantharellus tubaeformis) – en ypperlig matsopp

29 August, 2010 (20:48) | Sopp | By: Thomas

Bilde av rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola) på dødt grantre

2 February, 2009 (21:57) | Sopp | By: Thomas

Bilder av gul kantarell (Cantharellus cibarius) – Deilig matsopp

20 September, 2008 (19:09) | Høst, Sopp | By: Thomas