Bilder fra Nord Norge

og resten av landet – Fotografier tatt av Thomas LaupstadRovdyrjakt ny inntektskilde? Skummel utvikling

16 September, 2008 (10:28) | Nyheter | By: Thomas

Dagbladet skriver i dag at Rovviltnemnda vurderer å la de rikeste få skyte rovdyr i Troms. Dette er for å gi turistnæringa en ekstra inntekt og kanskje skape mer blest om regionen, noe som i og for seg er positivt for Troms.

Men jeg synes dette er en skummel utvikling hvor jakt beveger seg fra å være matauk til å bli en ren forlystelse. For meg har jakt alltid vært en måte å skaffe mat og utnytte ressursene naturen har å by på. At man av og til må drepe rovdyr er et nødvendig onde for at vi skal kunne drive husdyrhold i disse områdene. Avliving av slike “problemdyr” bør gjøres raskt og effektivt av profesjonelle jegere.

Jeg setter et stort spørsmålstegn om det er etisk riktig å gå til det steget at man lager en business av begå rovdyrdrap. Jeg tror dette vil føre til enda større motstand mot at bønder skal få lov til å ha husdyr i områder hvor det er rovdyr. Rovdyrdebatten trenger ikke flere konflikter. Den er ille nok som den er…