Bilder fra Nord Norge

og resten av landet – Fotografier tatt av Thomas LaupstadBilde av rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola) på dødt grantre

2 February, 2009 (21:57) | Sopp | By: Thomas